Archivi del mese: aprile 2016

I Tappinate da za Cuncittina – Trapani – Ascoli 4-3 ” Autru chi Italia-Gemmania ! “

foto joe pappalardo

“ Za Cuncittina – mi rissiru – stavota tappinate un ci nni su, veru ?”

Ma quannu mai? I tappinate sunnu erucative e quannu i me figghi eranu nichi e ianu a scola, si pigghiavanu sette o ottu ,  i tappinava picchì putianu pigghiari chiossae,  anchi si i sapia chi eranu biavi ! E Sesse tuttu summatu unn’è menu tappinaru di mia !  Continua a leggere

I Tappinate da za Cuncittina – Trapani Brescia 3-0 ” E ora n’addivittemu veramente !”

Foto Trapani Calcio

Ora n’addivittemu veramente ! Aere quannu finiu a partita mi retti du pizzicuna ne minni ( carute ) pi virire si era veru soccu havia vistu o si stava sunnannu ! Ahiahie!!! E capive chi era veru ! Alluccuta sugnu ma stu Trapane  chi sta ghiucannu è secunnu mia una di megghiu squadre granata di sempre . Certu puru chiddra da pomozione in serie B era na bella squadra, puru chiddra du primu annu di serie B facia addivertire, puru chiddra di Zucchinale, Narde e Merendine era na bella squadra ma chissa ave na qualità divessa, pare una squadra di serie A chi si sta allenannu in serie B. Continua a leggere