I Tappinate da za Cuncittina – ” Baratti e Nizzetto – Cuori granata “

IMG-20151216-WA0010

A chiancire mi mise quannu li vitte n’zemmula ! Virire a Luca Nizzetto e Adriano Baratti unu acciancu di l’autru a Verona mI ipasse di essire n’Trapane e di avire n’cucchiate periode divesse da nostra storia granata.  I trapanise chi stannu ca o nordo, chiddri du  Trapane Clubbi Verone ogni anno si virinu pi fare na mangiata e pi scanciarise l’augure natalizie e date chi Baratte abbita vicino Mantove e Nizzette ave a famigghia vicinu Verone, ficiru in moto tali di falli venire a tutti rue n’zemmula. Facia m’pissioni a mia virire a Baratte. Mu ricoddo quannu na staciune 1971-72 Adriane e so frate Bettu Sorrentino facianu tanti di dri golla chi u Trapane nostru acchianau in serie C . Iò era picciutteddra e tannu di fimmine o campu un cinn’eranu tantassae e trasianu a gratisse ! Ma dra urtima pattita contru a Massiminiana un ma putia peddire. U Provincialo era chino, un cinn’eranu tessere du tifose, tonnelle o autri camurri chi un sevvinu a nente e fannu cunfusione. Facia cauru dru iornu e u stadie era un vulcane granate ! Mu ricoddu ancora quannu U RUSSU , com’era chiamatu Baratte pu culure di capidde, stava ennu n’porta a signare.U purteri di catanise sciu a usu un autucarre senza frena a scinnuta di Paparedda e ci sbattiu ne rinocchia. Adriane ittau cette uce chi ancora l’haiu nall’aricchie. U purtaru o spitale (stese femmu na botta di mise ) e drocu iddru sappe chi aviamu vinciutu u campiunatu. Iucau ca magghia graata sulu dru annu ma c’abbastau pi addivintari trapanisi. Ogni anne pi farisi i bagne vene n’ Trapane e cu u figghiu da bonanima di Bettu Sorrentino sunnu a usu parente. Ma un sulu. Quannu u Trapane ioca o nord e iddru po’ venire un si ni pedde una. Quannu parla du Trapane è a usu Zucchinale, parla in pima pessona plurala e dice “ noi du Trapani “ e a mia a sentire sti cose mi  amoziono.  U stessu è Luche Nizzette. Cettu ora un po’ dire “ noi “ picchì ioca cu Modene ed esti un professioniste ma vi pozzu assicurare chi si fusse pi iddu vinisse arrè n’ Trapane , chiù aere chi dumane. Quannu chiddre du Trapani Clubbe ci recalaro a sciappa granata ci addumannaru si pi iddru era un pobblema farisi na forocrafia ca sciarpa. U sapite soccu risse ? “ Pi mia ( iddru parla italianu ma iò un ma firu ) esti un onoro intossare i culura granata e sta sciarpa esti un ricalo pezioso che consevverò come la feppa granata chi mi recalasto quarche anno fa ! “  Nizzette secue sempe u Trapane, a nostra beddra città c’arristau nu core e si fusse pi iddru iucasse cu niatre dumane ammatino. Ora iò sugnu agnoranta e di scheme e tattiche un ni capisciu nente ma criu chi si un iucature vulissi venire n’ Trapane e pi giunta sa fira cu pallune un fusse bonu chi si facissi quarche tentative pi purtallu arrè ? Veru esti chi a Sesse meu  un ci piacinu tantassae i iucatura di fasce ma Nizzette sape iucare puru a centrocampe e cu dru spitale chi esti a squatra nostra, unu comu a Luche chi sufunia certi tira, fussi veru bonu. Sesse meu facci un pensierine ! Comunquo viremu soccu nesci fora. Iò o postu di Faggiane e Sesse un tentative u facisse ! U sacciu chi ni sivvisse chiossae n’attaccanto ma unu comu a Nizzette esti sempi commuru !  I peri boni, comu ricia me cucino Ninu u scarparu a strada Pagghia, fannu sempi a differenza !

Cettu chi Trapane ave a essiri veru bella pi cu vene di fora. Si iucatura chi ci stesiru sulu n’annui sunnu ancora ‘nnamurate da città e da magghia granata un motive c’ave a essire. Du generazione divesse , du iucatura chi hannu iucatu na staciunene ma chi sta magghia granata sa portanu rintra, picchì putemu avire mille difetta: munnizza, strate spasciate, acqua un iornu si e unu no, arvuli di natale  a usu piante di ficurinia ma comu i trapanisi vonnu bene a so squatra cinn’è picca ! Nu sangu di tutte i chistiane curre sangu russu ma cu vene n’ Trapane ci fannu na trasfusiona e addiventa sangu granata !

Nizzette e Baratte pi sempe granate !

Lascia un Commento